درباره ما

دکتر مجید کوثری

دکتری تخصصی رشته سنجش و اندازه گيری (روانسنجی )

مجموعه تخصصی آزمایشگاه آنلاین روانشناسی ، روانسنجی دیجی سنج ، در حوزه روانشناختی توسط دکتر مجید کوثری متخصص روانسنجی تحت نظارت سازمان بهزیستی در سال 1400 با هدف ارتقا و افزایش سطح سلامت جامعه راه اندازی گردید .

سوابق آموزشی

مجموعه تخصصی آزمایشگاه روانشناسی ، روانسنجی خوارزمی، در حوزه روانشناختی توسط دکتر مجید کوثری متخصص روانسنجی تحت نظارت سازمان بهزیستی با هدف آموزش مهارت ها و ارتقای دانش حرفه ای روانشناسان ، مشاوران و متخصصان حوزه سلامت افراد جامعه و ارتقا احساس بهزیستی عمومی تاسیس شده است و در زمینه بهداشت روانی گامی در راستای ارتقا سطح توانمندی های جامعه حرفه ای متخصصان روانشناسی برداشته است.

این آزمایشگاه با امکان دستیابی به تازیه ترین آزمون های روانشناختی ، گامی بلند و ارزشمند به منظور رفع دغدغه های جامعه و تشخیص تخصصی مشکلات روانی افراد و همچنین مشاوره به افراد جامعه در زمینه های مختلف روانشناختی ، مانند : ازدواج – کودک – شغل – خانواده و تحصیل برداشته و با ارزیابی عینی تر ویژگی های روانشناختی مراجعین ، گزارشهای مکتوب را در اختیار متخصصان روانشناسی و مشاوره در دفاتر و سایر کلینیک ها قرارداده تا آنها بتوانند فرآیند مشاوره یا درمان را با سرعت بهتر و کیفیت بالاتری به منظور کوتاه تر شدن زمان و کاهش هزینه های درمانی انجام دهند.
پیچیدگی های ذاتی و غیرقابل مشاهده ویژگی های روانی انسان در دهه های گذشته موجب شده بود که درک درستی نسبت به شناخت وی حاصل نشود و در صورت وجود یک مشکل نتوان به وی کمک کرد. همچنین با توجه به چند جانبه بودن ویژگی های روانی ، حتی متخصصین حوزه روانشناسی هم به صورت صددرصد توانایی تشخیص درست ویژگی های رفتاری انسان را نداشته و برای دقت تشخیص و ارائه راهکارهای مناسب برای مشاوره و درمان از آزمون ها استفاده می کنند ، که این نگاه به عنوان نقطه مشترک میان آزمایشگاه روان سنجی خوارزمی و متخصصان حوزه های مختلف روانشناسی است.

آزمایشگاه روانسنجی خوارزمی علاوه بر داشتن آزمون های حضوری با ایجاد زیرساخت خدمات آنلاین ، آزمون هایی را که قابلیت اجرا به صورت تحت وب دارند ، در اختیار متقاضیان در وبسایت دیجی سنج قرار داده است.