بررسی 16 نوع تیپ شخصیتی MBTI

تیپ شخصیتی سیستمی است که افراد را بر اساس گرایش به تفکر و عمل به شیوه های خاص دسته بندی می کند. تایپ شخصیتی تلاش می‌کند تا گسترده‌ترین و مهم‌ترین راه‌هایی را بیابد که از طریق آن افراد متفاوت هستند و با دسته‌بندی افراد در گروه‌های معنادار، این تفاوت‌ها را معنا کند.

16 تیپ شخصیتی مایرز و بریگز

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیپ شخصیتی خود و عزیزانتان، توضیحات دیجی سنج را در مورد هر یک از 16 تیپ شخصیتی بخوانید. اگر مطمئن نیستید که کدام تیپ شخصیتی برای شما مناسب است، می توانید تست شخصیت شناسی را انجام دهید. 16 تیپ شخصیتی توسط ایزابل مایرز و کاترین بریگز، توسعه دهندگان ارزیابی MBTI ایجاد شدند. مایرز و بریگز تیپولوژی شخصیتی خود را برای کمک به افراد در کشف نقاط قوت خود و به دست آوردن درک بهتری از تفاوت افراد ایجاد کردند. وقتی تیپ شخصیتی خود را کشف کردید، واضح تر متوجه خواهید شد که چرا کارهایی را که انجام می دهید انجام می دهید. شما به نقاط قوت خود اعتماد خواهید کرد و بهتر می توانید تصمیماتی بگیرید که مطابق با ماهیت واقعی شما باشد.

INFP شفا دهنده

INFP ها ایده آلیست های تخیلی هستند که توسط ارزش ها و باورهای اصلی خود هدایت می شوند. برای یک شفا دهنده، امکانات بسیار مهم هستند. واقعیت لحظه فقط نگران کننده است. آنها پتانسیل آینده ای بهتر را می بینند و حقیقت و معنا را با استعداد خود دنبال می کنند.

INTJ مغز متفکر

INTJ ها حل کننده مسائل تحلیلی هستند و مشتاق به بهبود سیستم ها و فرآیندها با ایده های نوآورانه خود هستند. آن ها استعداد دیدن امکانات برای بهبود را دارند، چه در محل کار، چه در خانه و چه در خودشان.

INFJ مشاور

INFJ ها پرورش دهندگان خلاقی هستند که دارای یک حس قوی از یکپارچگی شخصی و انگیزه کمک به دیگران برای درک پتانسیل خود هستند. خلاق و فداکار، آنها استعداد کمک به دیگران را با راه حل های اصلی برای چالش های شخصی خود دارند.

INTP معمار

INTP ها مبتکران فلسفی هستند که مجذوب تجزیه و تحلیل منطقی، سیستم ها و طراحی هستند. آن ها مشغول تئوری هستند و در پس هر چیزی که می بینند به دنبال قانون جهانی می گردند. آنها می خواهند مضامین متحد کننده زندگی را با همه پیچیدگی هایشان درک کنند.

ENFP قهرمان

ENFP ها خالقانی مردم محور با تمرکز بر احتمالات و اشتیاق مسری برای ایده ها، افراد و فعالیت های جدید هستند. پرانرژی، گرم و پرشور، ENFP ها دوست دارند به افراد دیگر کمک کنند تا پتانسیل خلاقانه خود را کشف کنند.

ENTJ فرمانده

ENTJ ها رهبران استراتژیک هستند که با انگیزه سازماندهی تغییر هستند. آنها به سرعت ناکارآمدی را می بینند و راه حل های جدید را مفهوم سازی می کنند و از توسعه برنامه های بلندمدت برای تحقق چشم انداز خود لذت می برند. آن ها در استدلال منطقی عالی هستند و معمولا بیانگر و تیزبین هستند.

ENTP رویایی

ENTP ها مبتکرانی الهام گرفته شده هستند، با انگیزه برای یافتن راه حل های جدید برای مشکلات چالش برانگیز فکری. آنها کنجکاو و باهوش هستند و به دنبال درک افراد، سیستم ها و اصولی هستند که آنها را احاطه کرده است.

ENFJ معلم

ENFJ ها سازمان دهندگان ایده آلیستی هستند که برای اجرای دیدگاه خود در مورد آنچه که برای بشریت بهترین است رانده می شوند. آنها اغلب به عنوان کاتالیزور برای رشد انسان عمل می کنند، زیرا توانایی آن ها در دیدن پتانسیل در افراد دیگر و جذابیت آنها در متقاعد کردن دیگران به ایده هایشان است.

ISFJ محافظ

ISFJ ها مراقبانی پرتلاش و وفادار به سنت ها و سازمان ها هستند. آنها عملی، دلسوز و دلسوز هستند و انگیزه دارند تا دیگران را تامین کنند و از خطرات زندگی محافظت کنند.

ISFP آهنگساز

ISFP ها مراقبانی ملایم هستند که در لحظه حال زندگی می کنند و از محیط اطراف خود با اشتیاق شاد و کم حرف لذت می برند. آنها انعطاف پذیر و خودجوش هستند، و دوست دارند با جریان حرکت کنند تا از چیزی که زندگی ارائه می دهد لذت ببرند.

ISTJ بازرس

ISTJ ها سازمان دهندگانی مسئول هستند که به ایجاد و اجرای نظم در سیستم ها و موسسات هدایت می شوند. آنها از درون و بیرون مرتب و منظم هستند و تمایل دارند برای هر کاری که انجام می دهند یک رویه داشته باشند.

ISTP صنعتگر

ISTP ها صنعتگران دقیقی با درک مکانیک و علاقه مند به عیب یابی هستند. آنها با یک منطق منعطف به محیط خود نزدیک می شوند و به دنبال راه حل های عملی برای مشکلات موجود هستند.

ESFJ ارائه دهنده

ESFJ ها یاوران وظیفه شناس، حساس به نیازهای دیگران و با انرژی به مسئولیت های خود اختصاص داده شده اند. آنها به شدت با محیط عاطفی خود هماهنگ هستند و هم به احساسات دیگران و هم به برداشتی که دیگران از آنها دارند توجه دارند.

ESFP مجری

ESFP ها سرگرمی های سرزنده ای هستند که اطرافیان خود را مجذوب خود می کنند و درگیر می کنند. آن ها خودجوش، پرانرژی و سرگرم کننده هستند و از چیزهای اطراف خود لذت می برند: غذا، لباس، طبیعت، حیوانات و به ویژه مردم.

ESTJ سرپرست

ESTJ ها سنت گرایان سخت کوشی هستند که مشتاق به عهده گرفتن مسئولیت سازماندهی پروژه ها و افراد هستند. ESTJهای منظم، مطیع قوانین و وظیفه شناس، دوست دارند کارها را انجام دهند و تمایل دارند پروژه ها را به روشی سیستماتیک و روشمند انجام دهند.

ESTP دینامو

ESTPها هیجان‌طلبانی پرانرژی هستند که هنگام خاموش کردن آتش، چه به معنای واقعی یا استعاری، در بهترین حالت خود هستند. آن ها حسی از انرژی پویا را به تعامل خود با دیگران و دنیای اطراف خود می آورند.

تیپ شخصیتی چیست؟

تیپ های شخصیتی شرح داده شده در اینجا توسط ایزابل بریگز مایرز و مادرش، کاترین بریگز، در دهه 1960 ایجاد شد. نظریه های آنها بر اساس کار روانشناس کارل یونگ بود، اگرچه آنها ایده های او را برای ایجاد چارچوب کامل تری از تایپ شخصیتی گسترش دادند. مایرز و بریگز پیشنهاد کردند که چهار بعد کلیدی وجود دارد که می‌توان از آن ها برای دسته‌بندی افراد استفاده کرد:

  • درونگرایی در مقابل برونگرایی
  • حس در مقابل شهود
  • تفکر در مقابل احساس
  • قضاوت در مقابل ادراک

هر یک از این چهار بعد به عنوان دوگانگی یا انتخاب بین دو سبک وجودی توصیف شد. مایرز و بریگز این را به عنوان یک “ترجیح” توصیف کردند و پیشنهاد کردند که هر فردی باید بتواند یک سبک ترجیحی را در هر یک از چهار بعد شناسایی کند. مجموع چهار سبک ترجیحی یک فرد به تیپ شخصیتی او تبدیل می شود.

مایرز و بریگز این نظریه را مطرح کردند که ترجیحات ما در هر یک از چهار بعد با هم ترکیب می شوند و الگوهای قابل پیش بینی در افکار و رفتار ایجاد می کنند، به طوری که افراد با چهار اولویت مشترک بسیاری از موارد مشترک را در نحوه برخورد با زندگی خود، از سرگرمی هایی که انتخاب می کنند، دارند. کاری که ممکن است برای آن ها مناسب باشد.

معنی چهار حرف در تیپ شخصیتی چیست؟

هر یک از چهار حرف موجود در کد تیپ شخصیتی نشان دهنده اولویتی در سبک تفکر یا رفتار شماست.

I/E: درونگرایی یا برونگرایی

بعد درونگرایی/برونگرایی توصیف می کند که چگونه یک فرد انرژی خود را مدیریت می کند.

درونگراها با گذراندن زمان آرام به تنهایی یا با یک گروه کوچک انرژی می گیرند. آنها تمایل دارند محتاط تر و متفکرتر باشند.

برونگراها با گذراندن وقت با مردم و در محیط های شلوغ و فعال انرژی می گیرند. آنها تمایل به بیان بیشتر و صریح تر دارند.

S/N: حس یا شهود

بعد حس/شهود توصیف می کند که چگونه یک فرد اطلاعات را پردازش می کند.

حسگرها بر حواس پنجگانه خود تمرکز می کنند و به اطلاعاتی که می توانند مستقیماً ببینند، بشنوند، احساس کنند و غیره علاقه مند هستند. آنها معمولاً یادگیرندگان عملی هستند و اغلب به عنوان “عملی” توصیف می شوند.

شهودی ها بر سطح انتزاعی تری از تفکر تمرکز می کنند. آنها بیشتر به نظریه ها، الگوها و توضیحات علاقه مند هستند. آنها اغلب بیشتر نگران آینده هستند تا حال و اغلب به عنوان “خلاق” توصیف می شوند.

T/F: فکر کردن یا احساس کردن

بعد تفکر/احساس نحوه تصمیم گیری افراد را توصیف می کند.

متفکران تمایل دارند با سر خود تصمیم بگیرند. آنها علاقه مند به یافتن منطقی ترین و معقول ترین انتخاب هستند.

احساس گرها تمایل دارند با قلب خود تصمیم بگیرند. آنها علاقه مندند که چگونه یک تصمیم بر افراد تأثیر می گذارد و آیا این تصمیم با ارزش های آنها مطابقت دارد یا خیر.

J/P: قضاوت کردن یا درک کردن

بعد قضاوت/درک نحوه برخورد افراد با ساختار زندگی خود را توصیف می کند.

داوران از ساختار و نظم قدردانی می کنند. آنها چیزهای برنامه ریزی شده را دوست دارند و از تغییرات لحظه آخری متنفرند.

ادراک کنندگان از انعطاف پذیری و خودانگیختگی قدردانی می کنند. آنها دوست دارند همه چیز را باز بگذارند تا بتوانند نظر خود را تغییر دهند.

چگونه بفهمم کدام تیپ شخصیتی هستم؟

برای اینکه بتوانید تیپ شخصیتی خود را متوجه بشید در ابتدا باید تست شخصیت شناسی را انجام دهید بعد از آن با توجه به نوع شخصیت خود می توانید تصمیمات بهتری در تمام مراحل زندگی بگیرید.

 

ارسال نظر درباره این وبلاگ